bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Aktualności

Odpady ze spalania węgla kamiennego do materiałów budowlanych
Data dodania: 19 / 12 / 2021

Odpady ze spalania węgla kamiennego do materiałów budowlanych
"Application of hard coal combustion residuals in the production of ceramic building materials"
🇵🇱 "Wykorzystanie odpadów paleniskowych ze spalania węgla kamiennego w procesie wytwarzania ceramicznych materiałów budowlanych"
 
📖 Zachęcamy do lektury artykułu w czasopiśmie #ConstructionandBuildingMaterials, autorzy: R. Kusiorowski, A. Gerle, K. Dudek, K. Związek. https://bit.ly/3mZNToy
Środowisko naturalne to dobro ogólnospołeczne, dlatego jego ochrona stanowi ważny aspekt w życiu człowieka. Jednym z proekologicznych przykładów może być próba zagospodarowania żużli i popiołów paleniskowych otrzymywanych w wyniku spalania węgla kamiennego. W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z wykorzystaniem odpadów paleniskowych w roli dodatku do masy ceramicznej, stosowanej w produkcji wyrobów klinkierowych. Określono również wpływ zastosowania takiego dodatku na właściwości tworzywa klinkierowego tj.: skurczliwość liniową, nasiąkliwość wodną, porowatość otwartą, gęstość pozorną i wytrzymałość na ściskanie. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że odpady paleniskowe mogą być uznane za wartościowy surowiec wtórny do produkcji tej gamy wyrobów ceramicznych.


Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona